zaterdag 29 december 2012

Het Baliehof-team op de folder van Agriflanders

op de achterkant van de algemene folder van Agriflanders herkennen wij het enhousiaste verkoopteam van Baliehof met de Hoeveproducten en Streekproducten, met op de voorgrond Sofie en Jolien

In de plaatselijke Pers

Sinds 1970 verzorgt Georges Lievens aan alle inwoners van Zerkegem een Informatieblaadje met wat gebeurtenissen of weetjes over Zerkegem. ook vele (uitgeweken) Zerkegemnaren stellen het op prijs dat Georges nog eens een Blaadje in hun brievenbus plaatst. Zoals vermeld is dit dus de 43ste Jaargang, en deze maand was editie 642. (frekwentie ongeveer maandelijks). Toen ik nog school liep te Zerkegem en Georges nog aan het werk was brachten wij dit soms met de fiets rond.
Markant detail: dit briefje wordt nog steeds gemultipliceerd met een ouderwetse stencil-machine doormiddel van speciale te typen bladen.
Op de Kerstmarkt in Zerkegem heb ik Georges in een tooggesprekje verteld over onze mestvergister. Hij heeft dit aangegrepen om dit te vermelden in zijn informatieblaadje.

Bedankt Georges om de inwoners van zerkegem hierover te informeren, en voor de zovele info's die je al hebt verspreid, afgewisseld met een pittige uitspraak.
Ik hoop dat je nog lang kan doorgaan met het verspreiden van je info-blaadje.

zondag 16 december 2012

Land en Tuinbouwsalon te Roeselare

U kan er ons natuurlijk vinden met onze kazen

 

De beurs

Het Salon voor land- en tuinbouw editie 2012 vindt plaats op zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 december 2012 in Expo Roeselare. Open van 10u tot 19u.

17e Salon voor land- en tuinbouw

Onze regionale land- en tuinbouwbeurs is dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor de professionals uit de land- en tuinbouwsector. Zowel nationale als internationale bedrijven brengen op het Salon voor tand- en tuinbouw hun producten en diensten aan de man. Daardoor vindt werkelijk elke landbouwer, sympathisant en hobbyist zijn weg naar de gezelligste land- en tuinbouwbeurs. De beursorganisatie positioneert Het Salon voor land- en tuinbouw als toonaangevende beurs. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de sensibiliserende functie van het evenement en aan het creëren van de optimale zakelijke opportuniteit voor de exposanten.

Thema: "Groe(n)tjes uit Roeselare"

Deze editie mikken we sterk op de groenteverwerkende sector, een centrale pijler van onze streektrots. Het Salon voor land- en tuinbouw speelt zich dan ook midden in "de moestuin van Vlaanderen" af. Wij hebben de REO veiling, heel intensieve en omvangrijke land- en tuinbouw, een grote schare diepvriesverwerkende specialisten en talloze zaden- en plantenleveranciers.
Hiermee is onze regio dé voedingsregio bij uitstek. De regio Roeselare claimt dan ook niet onterecht de titel van "Stad van de Voeding". In mei dit jaar wordt dat belang trouwens nog eens onderstreept met de opening van het Huis van de Voeding, dat een imagoversterking voor de voedings- en voedingsverwante sectoren nastreeft.
Op Het Salon zal je niet alleen beleven, ontdekken en proeven… Er is meer, want we zetten zéér sterk in op de organisatie van boeiende en leerrijke seminaries en presentaties die zowel de huidige status als de toekomst van de groenteverwerkende sector in kaart moeten brengen.
Binnenkort zetten we de kalender van de seminaries online. Blijf dus zeker op de hoogte via deze site of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

maandag 10 december 2012

Innovatie op Boerenbedrijf

Zelf electriciteit produceren is de uitdaging voor de toekomst!
Electriciteit uit mest, ja verdorie, hoe werkt dat?

Onze melkkoeien eten hoofdzakelijk maïs en gedroogd gras
zij produceren melk, maar ook mest

De mest valt in de mestkelder. Onder normale omstandigheden wordt deze mest na de winter opengevoerd op akkers en weilanden om als voedingsstof te dienen voor de planten.

Momenteel passen wij nog een tussenstap toe, ik probeer het schematisch aan u voor te stellen:

de mest wordt door een pomp in de mestzak of mestvergister (zwarte ballon) gebracht, daar heerst een constante t° van 38°

onder invloed van die t° en van de bacteriën die daar gedijen zal uit de vezels en de rest energie van de mest methaan gevormd worden

het methaan wordt “opgevangen” en naar een kleine gas-motor geleid. De motor is daarvoor aangepast.

die draait niet op benzine of diesel, maar op dat methaangas

de motor (van iets minder dan 10kW) draait dag en nacht en drijft een generator aan, die maakt electriciteit die natuurlijk gebruikt wordt op de boerderij, de verblijftijd van de mest in de zak is 30 à 40 dagen

het koelwater van de gas-motor wordt gebruikt om weer nieuwe mest op te warmen

er is nog restwarmte die gebruikt wordt in de ontvangstruimte van de boerderij en ook om warm water te maken.

Het restproduct (genoemd digestaat) bevat nog dezelfde mineralen, doch die zijn niet zo vast meer verbonden aan de vezels in de mest ===> de mest zal sneller werken in de bodem, minder ruiken bij het opbrengen op het land en minder residu’s geven in de bodem

Er is geen overlast door extra transport in de omgeving van het bedrijf omdat alleen bedrijfseigen mest wordt gebruikt.

Het gehele proces van verwarmen en pompen wordt door de firma www.Biolectric.be vanop afstand opgevolgd via Internetverbinding.