dinsdag 11 februari 2014

Meewerken aan Kom-op-tegen-Kanker

Onze dochter Sofie Callemeyn werkt door haar opleiding tot "Butler-Eventing Manager" mee aan een project voor Kom Op Tegen Kanker.
Met hun klas nodigden zij een aantal BV's uit om te komen tafelen in Restaurant De Casserole. Bij die BV's mochten dan 8 mensen aanschuiven, mits betaling van een voorafbepaalde som. Deze opbrengst wordt integraal gebruikt voor KomOpTegenKanker.
Maandag mochten wij aanschuiven bij de bekende chocolade-kunstenaar Dominique Persoone uit Brugge, met zijn gekende zaak http://www.thechocolateline.be/
Een bijzonder leuke ervaring, voor alle tafelgenoten.