vrijdag 13 juli 2012

Inschrijven voor unieke fietstocht.

Op de Dag van de Landbouw gaat een unieke activiteit door op Baliehof met een ontmoeting tussen Europese politici en academici onder leiding van Moderator Jacques Van Outryve én een bezoek aan Baliehof met zijn kaasmakerij.
Let wel ! ! ! het aantal bezoekers is beperkt, er moet vooraf ingeschreven worden, en er is op die "Dag van de Landbouw" verder geen bezoek mogelijk aan het landbouwbedrijf of de kaasmakerij.

De internationalisering en vooral de Europese éénwording brachten voor België en haar gemeenschappen en gewesten maar ook voor het provinciale bestuursniveau heel wat nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.  Vanaf 1989 intensifieerde de provincie West-Vlaanderen beleidsmatig en doelbewust haar Europese relaties. Ze neemt haar rol binnen het Europese integratieproces dan ook zeer ernstig: ze neemt stelling tegenover Europese evoluties en inzichten, neemt actief deel aan Europese programma’s en initiatieven en profileert zich als het meest aangewezen integratieniveau voor het Europees beleid.
Daarnaast speelt de provincie West-Vlaanderen ook een niet onbelangrijke rol binnen het Europese informatiebeleid. Via Europe Direct informeert en sensibiliseert ze i.s.m. het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie het grote publiek maar ook specifieke doelgroepen, het bedrijfsleven en de verschillende onderwijsniveaus over de Europese Unie en haar troeven.

In het kader van deze informatieopdracht organiseert Europe Direct West-Vlaanderen i.s.m. Streekhuis Tillegem de


FIETSTOCHT ‘KOPTREKKEN VOOR EUROPA’
IN HET KADER VAN 50 JAAR GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

WAAR EN WANNEER

Zondag 16 september 2012
Start en einde aan Streekhuis Kasteel Tillegem
(parkeren kan ter hoogte van de Domeindreef/Tillegemstraat – 8200 Sint-Michiels – volg het wit bordje met “Streekhuis Tillegem”)

PROGRAMMA

9:15    Registratie van de deelnemers aan Streekhuis Tillegem (aan het Kasteel)

9:30    Vertrek aan Streekhuis Tillegem met de bus naar Baliehof (Zerkegem)

10:00  Aankomst Zuivelboerderij ‘Baliehof’
      

·         Verwelkoming door de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw
·         Rondleiding op zuivelboerderij ‘Baliehof’ en getuigenis rond ‘Europa en het Baliehof’ door de heer Luc Callemeyn, bedrijfsleider zuivelboerderij Baliehof

11:00

·         Uiteenzetting ‘Het gemeenschappelijk landbouwbeleid’ door de heer Jacques Van Outryve, adjunct-hoofdredacteur Boer&Tuinder/docent KATHO
·         Causerie rond het gemeenschappelijk landbouwbeleid in aanwezigheid van de heer Bart Staes, lid van het Europees Parlement en de heer Jacques Van Outryve, adjunct-hoofdredacteur Boer&Tuinder/docent KATHO, de heer Luc Callemeyn, bedrijfsleider zuivelboerderij Baliehof en de heer Hendrik Vos, professor EU politiek UGent

12:00  Lunch

13:30  Start fietstocht met bezoek aan:

·         Hoeve Peter Vermeire (ontvangst door de heer Peter Vermeire, bedrijfsleider)
·         Hoeve Klokkehof (ontvangst door de heer Pascel Brusselle, bedrijfsleider)
·         Ter Hauwe (ontvangst door de heer Bart Segaert, bedrijfsleider)

16:30  Slotconclusies ‘De impact van de Europese Unie in de groene streek rond Brugge’ door de heer Rik Samyn, directeur Gebiedsgerichte Werking

17:00   Aankomst streekhuis Tillegem (afsluitende drink)

PRAKTISCH

·         Deelname is GRATIS
·         De fietstocht bedraagt +/- 20 km
·         Omwille van praktische redenen kunnen er geen eigen fietsen meegenomen worden.  Er wordt voor iedereen een fiets voorzien. Gelieve bij uw inschrijving te vermelden met hoeveel personen u wenst in te schrijven en of u een dames of herenfiets nodig hebt.
·         Aan het kasteel Tillegem kunnen de wagens geparkeerd worden ter hoogte van de Domeindreef/Tillegemstraat – volg het witte bordje “Streekhuis Tillegem” (Sint-Michiels)
·         Aantal deelnemers is beperkt tot 70 personen. Deelname is pas definitief na bevestiging van de organisatoren.
·         Inschrijven kan tot 11 september 2012.
·         De dag zelf kunnen de organisatoren bereikt worden op het nr. 0496/59 61 24

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Europe Direct
Charlotte Deduytsche
Tel: 050 40 34 82 
E-mail:
charlotte.deduytsche@west-vlaanderen.be